14,00 

Ślōnzok fikcjōm

Bronisław Wątroba „Ślōnzok fikcjōm”

Bronisław Wątroba, rudzki fraszkopisarz, animator kultury, popularyzator śląskiej mowy, wydał rymowany tomik pt. „Ślonzok fikcjom. Tragikómedyjo”.

Książkę zilustrował Marek W. Judycki

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o.