40,00 

Ślązoki nie gęsi

Ślązoki nie gęsi

Skarby światowej literatury przełonaczone na śląsko godka. Jest tam też komiks o Antku i Francku.

Szczur i kot

Przy ołtarzu w kościele miyszkoł szczurek mały :

-Ach ! Dlo mie te kadzidła, świyczki i chorały !

Tak sie asił, tak chwolił swym powożaniym,

Aże go kot farorza zeżar na śniodanie

– fragment Bojki biskupa Krasickiego

Autor

Marek Szołtysek