40,00 

Ślązoczki piykne są

Ślązoczki piykne są !

To bogato ilustrowana książka stara się pokazać Śląsk z punktu widzenia kobiety, Ślązoczki i bogatych śląskich tradycji. Książka omawia i pokazuje elementy kobiecego stroju śląskiego, łącznie z tym co nosiło się pod kiecką. Ale to nie wszystko. Jest też mowa o pobożności i życiu intymnym Ślązoczek oraz o całowaniu, zdradach, bocianach, zowitkach, czarownicach….

Format A4, 112 stron, około 500 zdjęć, twarda okładka.

Autor

Marek Szołtysek