25,00 

"Opowieści o śląskiej historii" J. Lubos

Wszyscy lepiej lub gorzej znają historię Polski. Coś pamiętają ze szkolnych lekcji, gdzieś się ta historia przewija w literaturze i filmach. Piastowie, Jagiellonowie, królowie elekcyjni. Powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki, zabory, powstania…

Problem w tym, że to nie miało żadnego lub prawie żadnego związku ze Śląskiem. Nie znamy naszej historii. A “kto nie zna własnej historii nie jest wart, by o nim pamiętano”…

W tej niewielkiej książeczce Jan Lubos opowiada o tej nieznanej naszej historii. Opowiadana w niej historia całkowicie opiera się na faktach zapisanych w dokumentach z epoki lub polskich opracowaniach tych danych. Gdzie nie psuje to narracji autor wskazuje źródła, lub wręcz je cytuje, a co najmniej umieszcza te informacje w przypisach na dole strony.
Oczywiście im dalej w przeszłość tym mamy mniej informacji, tym częściej musimy opierać się na hipotezach. Tak jest i w jego opowieściach. Przy czym każdą hipotezę czy interpretację zawsze wyraźnie w tekście zaznacza, a każda prezentowana hipoteza jest zgodna ze wszystkimi przekazami źródłowymi, ani jedna informacja z epoki im nie przeczy, co nieczęsto się zdarza hipotezom historycznym. Stara się opowiedzieć tę najmniej znaną historię, która jest całkowicie pomijana w podręcznikach szkolnych. Próbuje o niej opowiedzieć w sposób, który może zainteresować każdego, a nie jedynie pasjonatów historii.

 • Dokąd sięgają korzenie historycznego Śląska?
 • Czy naprawdę nie ma dowodów na wczesną chrystianizację Śląska?
 • Skąd pochodził słynny krakowski Wierzynek i jak naprawdę się nazywał?
 • Ilu Ślązaków wzięło udział w Bitwie pod Grunwaldem?
 • Jak się nazywał potomek władców Ślężan, który osiągnął najwyższe godności w państwie Piastów?
 •  Gdzie – na terenie Śląska – polska husaria pokonała polską husarię?
 • Kto uwolnił królewicza Karola Luksemburskiego z polskiej niewoli w Kaliszu?
 • Dlaczego w wielu miejscowościach na Śląsku aż do początku XX wieku straszono niegrzeczne dzieci złym Polakiem?
 • W czym XVI wieczny Śląsk był podobny do dzisiejszej Australii?
 • Ile ustaw rugujących Polaków z Górnego Śląska uchwalił Sejm górnośląski?
 • Dlaczego na Górnym Śląsku tak bardzo wszystkich cieszył przemarsz wojsk Sobieskiego pod Wiedeń?
 • Kto po raz pierwszy używał tytułu Najwyższego Księcia Śląska?
 • Kim był Wacław Pitomy?
 • Kto po raz pierwszy zaproponował rozbiór Polski?
 • Skąd pochodzą barwy górnośląskiej flagi?
 • Kto w XVII i XIX wieku produkował najsłynniejsze górnośląskie piwa?