2,00 

Kartki Świąteczne Wlk.

Kartka Świont Wielij Nocy ze ślonskimi życzeniami dostępna w pięciu wzorach.

W uwagach proszę podać nr wybranego wzoru.

Życzenia zamieszczone w podanych wzorach:

– Wzór 1

Stoła ôdświyntnego, mocka kroszōnek co i świyncōnego

Błogosławiyństwa Jezusa Dobrego,

w tyn dziyń Zmartwychwstałego !

– Wzór 2,3

Mocka radości, uradowanio sie przebywaniym

ze przocielami a kamratami,

A ku tymu ôdpoczynku i zdrowio.

Niych światło Wielkanocnego poranka zaświyci

Wōm i we Waszych dōmach,

I niych Wos napołni wiarōm we zwyciynstwo

dobrego nad złym !

– Wzór 4,5

Na przileżytość Świōnt Wielij Nocy

Dyngowych kroszōnek, świynōnego wiela,

Mokrego śmiyrgusta, wszyjskigo za tela.

Coby my się mieli w zocy, wszyjskim piyknyj Wielij Nocy !

Alleluja ! Radosnych Świōnt !

Wiynszujymy Wōm i Waszym Familijōm